Designtech Solutions

Designtech erbjuder lösningar som är riktade mot fyra olika områden/sektorer. Dessa lösningar är resultatet av vår mångåriga erfarenhet av att utveckla kundorienterade mjukvarulösningar och tillhörande tjänster. Designtechs lösningar hjälper kunder att öka effektiviteten och produktiviteten i sina organisationer genom att adressera de specifika utmaningarna i respektive område/sektor.  

Lösning Designtech Project Management baseras på tio års utvecklingserfarenheter av vårt flaggskepp iCoordinator, som är ett av de ledande projekthanterings- och samverkansverktygen på marknaden. I kombination med våra projekthanteringstjänster kan kunder få en helhetslösning för sin projekthantering.

Lösning Designtech Research Management har utvecklats med grund i vår erfarenhet av att erbjuda webbaserade lösningar för att hantera forskningsprojekt som till exempel EU-projekt. Huvudfokus här är multi-organisatorisk samverkan, kommunikation och dokumenthantering med syfte att uppnå resultat.

Lösning Designtech Learning Management är byggd kring vår erfarenhet av att erbjuda Learning Management Solutions till universitet. Den innehåller alla nödvändiga ingredienser för att hålla studiekurser online. Genom att kombinera Respondus LockDown Browser och Monitor med lösningar får institutioner möjligheten att hålla kurser och genomföra utvärderingar från var som helst.

Lösning Designtech Construction Management utvecklades i samarbete med partners i byggbranschen och baseras på ett forskningsprojekt. Den här lösningen innehåller alla komponenter som byggföretag behöver från planeringsstadiet till slutförandet av projekt.

Facebook Twitter Vimeo Share to Stumble Upon More...